V rámci jarmokov a trhov sa najbližšie budeme nachádzať na týchto miestach:

NOVEMBER

8.11. Martin 

9.11. Holíč

15. - 17.11. Komárno

December

1.12. Turčianske Kľačany

19. - 20.12. Lučenec

Vrámci vianočných trhov a akcií v OC:

15.11. - 23.11. OC LAUGARÍCIO Trenčín

18.11. - 17.1. 2020 ZOC MAX Poprad

23.11. - 23.12. POLUS Bratislava

2.12. - 23.12. ZOC MAX Nitra

6.12. - 24.12. EURÓPA SC Banská Bystrica

1.12. - 23.12. Pešia zóna Košice

22.11. - 31.12. TESCO Zlaté piesky Bratislava

7. - 24.12. OPTIMA Košice

7. - 24.12. DITURIA Levice

28.11. - 24.12. KORZO Prievidza