Kedže nevieme či sa budú jarmoky a vianočné trhy tento rok konať, tak Vám nevieme presne teraz povedať kde budeme predávať.