V rámci jarmokov a trhov sa najbližšie budeme nachádzať na týchto miestach:

SEPTEMBER 

5. - 8.9. Tradičný trnavský jarmok  na Hlavnej

20.9. Považská Bystrica

21.9. Púchov

21. - 22.9. Skalica

27. - 29. 9. Hlohovec 

28.9. Myjava

OKTÓBER

4. - 5.10. Mošovce

17. - 20.10. Levice